De route van Frédérique Jurgens

Het begon voor Frédérique met een bezoek aan Hekkelman in het kader van een bestuursrechtelijke pleitwedstrijd. Daar maakte ze kennis met het kantoor en de medewerkers. Niet alleen maakte het kantoor op haar een goede indruk vanwege de gezelligheid, maar ook de inhoudsgedreven medewerkers vielen haar op. Dat beviel dusdanig goed dat ze Merel Copier mailde voor een stageplek. En zo geschiedde. Al snel begon ze met haar stage, werkte vervolgens een tijd als werkstudent, waarna ze definitief in dienst trad als juridisch medewerker en in augustus 2021 werd beëdigd tot advocaat.

Hoe was jouw start bij Hekkelman?

“Mijn stage is op een wat ongebruikelijke manier verlopen. Tijdens mijn tweede stageweek werd namelijk de eerste lockdown afgekondigd. Toch kijk ik er met een positief gevoel op terug. Ik vond het prettig dat de stage zo werd ingericht dat ik deze kon voortzetten. Uiteraard werkte ik meer vanuit huis, maar ik mocht nog met enige regelmaat naar kantoor komen om op een prettige manier kennis te maken met collega’s. Ik werd gelijk inhoudelijk betrokken bij maatschappelijk relevante en boeiende grote zaken. En toen het weer mogelijk was, werd ik uitgenodigd om mee te gaan naar zittingen en afspraken met klanten. In die tijd heb ik dus zeker een goed beeld gekregen van Hekkelman. Ik waardeerde vooral de laagdrempeligheid om op collega’s af te stappen en het feit dat je mening vanaf dag één serieus wordt genomen.”

Welke stappen heb je bij Hekkelman tot op heden doorlopen?

“Na mijn stage ben ik aan de slag gegaan als werkstudent. Een hele fijne combinatie tussen studie en de toepassing daarvan in de praktijk. Naarmate ik dichter bij het einde van mijn studie kwam werd vanuit beide kanten de wens uitgesproken om door te gaan als juridisch medewerker en vervolgens de stap te maken naar advocaat-stagiaire. Dat ging heel geleidelijk.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor het krijgen van meer verantwoordelijkheden. Het is niet zo dat je alles zelf moet gaan uitzoeken op het moment dat je advocaat-stagiaire wordt. Daar wordt op een rustige manier naartoe gewerkt. Op een gegeven moment word je zelfstandiger, ga je zelf zittingen doen of cursussen geven en je weet steeds beter te schakelen. Maar regelmatig leest of kijkt een collega mee. En dat is wat mij betreft in het omgevingsrecht ook echt nodig. De ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op en vaak moet je nieuwe oplossingen verzinnen. Het is dan heel zinvol en leerzaam om met collega’s van gedachten te wisselen. Dat maakt het werk voor mij ook leuk om te doen.”

Welke stappen hoop je in de toekomst nog te kunnen maken?

“Voor mij is het op dit moment meer gefocust op de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden en inhoudelijke kennis. Ik heb de afgelopen tijd veel geadviseerd. De komende tijd wil ik daarom meer procederen en zittingservaring opdoen. Daarnaast wil ik ook vaker de aspecten oppakken die ‘buiten de deur’ zijn, zoals cliëntgesprekken. Verder vind ik het leuk om me de komende tijd bezig te houden met de begeleiding van student-stagiaires.”

Waarom moet iemand voor Hekkelman kiezen als vervolgstap?

“Je moet voor Hekkelman kiezen omdat je hier de mogelijkheid hebt om bezig te zijn met maatschappelijk relevante vraagstukken, zoals de energietransitie, klimaatverandering en de stikstofcrisis. Daarnaast is het werk veelzijdig omdat je ervaring opdoet in zowel de procespraktijk als advisering. En je kunt hier veel leren door alle verschillende specialismes en deskundige collega’s op deelgebieden In combinatie met de gezellige open sfeer op kantoor is Hekkelman een super leuke plek om te werken.”

Duidelijk Hekkelman.