Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

  Naar verwachting wordt in juli 2022  de ‘Wet Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015’ ingevoerd. Deze wet beoogt het inkopen van zorg voor jeugdigen en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger te maken. Het is de bedoeling dat aanbestedingsprocedures minder tijdrovend worden. En dus minder kosten.

  Wees voorbereid op de Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

  Vooruitlopend op de wet heeft de overheid de Handreiking SAS zonder EMVI gepubliceerd. Hiermee kunnen gemeentelijke organisaties zich alvast voorbereiden op de nieuwe situatie. Matthijs Mutsaers, advocaat bij Hekkelman, helpt gemeenten graag bij deze voorbereidingen.

  Wij volgen de ontwikkelingen, jij ook?

  Matthijs publiceert de aankomende periode meerdere artikelen over de Handreiking en de aanstaande wetswijziging. Ook organiseert hij een webinar waarin hij de veranderingen bespreekt en laat zien hoe je een SAS-procedure zonder EMVI organiseert.

  Dit kun je verwachten:

  • Excellente kennis: Matthijs heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen over inkoop en aanbesteden in het sociaal domein.
  • Up-to-date artikelen:  wij sturen je informatie waar je mee verder kunt.
  • De perfecte voorbereiding:  jij bent klaar voor de wetswijziging.

  Kortom, genoeg redenen om Matthijs Mutsaers te volgen. Meld je aan voor de mailinglijst.